عضویت    ورود
ورود به سایت
» معرفی فرماندار

معرفی فرماندار

 


 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد ملکان 

تحصیلات: کارشناسی ارشد 
سوابق شغلی:

وظایف و اختیارات فرماندار

‏۱‏- فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه‌‏ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري ها، مؤسسات عمومي غير دولتي و ساير دستگاه‌هایي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند را عهده‌دار خواهند بود. همچنين نيروهاي ‏انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد. برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه ‏ياد شده، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت ‏اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز ‏مسئوليت‌هاي مذكور را در مقابل هيأت محترم دولت عهده‌دار مي‌باشد .

‏۲‏- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

‏۳‏- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .

‏۴‏- کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمين و ساير دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي فرماندار را ‏اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش کنند .

‏۵‏- پیش‌بینی و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان، تعيين و تدوين اولويت‌ها و سياست‌هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات ‏امنيتي کليۀ دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آنها .

‏۶‏- فراهم‌آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هاي ‏امنيتي .

‏۷‏- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه .

‏۸‏- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي .

‏۹‏- جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي مصوب .

‏۱۰‏- برنامه‌ریزی، هدایت و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز .

‏۱۱‏- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي‌هاي ‏خارجي، پناهندگان و آوارگان .

‏۱۲‏- فراهم‌آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت‌پذير و ‏سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه

‏۱۳‏- تشکیل و هدایت شوراهایي که مسئوليت آنها بر عهده فرماندار مي‌باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانين ‏و مقررات مربوطه .

‏۱۴‏- ایجاد زمینه‌های لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل‌هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تخصصي و نظارت بر ‏فعاليت‌هاي آنها به منظور گسترش مشارکت‌هاي مردمي در همه زمينه‌ها و نهادينه شدن آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي .

‏۱۵‏- اجرا و نظارت بر همه‌پرسی و کلیه انتخاب‌هایي که به موجب قانون برگزار مي‌گردد .

‏۱۶‏- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

‏۱۷‏- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

‏۱۸‏- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ‏نظارت بر فعاليت آنها .

‏۱۹‏- فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي ‏و تحقيقات .

‏۲۰‏- حفظ و حراست از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .

‏۲۱‏- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي .

‏۲۲‏- فراهم‌آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و فقرزدايي .

‏۲۳‏- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگيري، کنترل و مهار بحران‌هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و ‏زلزله .

‏۲۴‏- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا .

‏۲۵‏- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ‌نمودن امور رفاهي آنان .

‏۲۶‏- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .

‏۲۷‏- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌های دولتي اعم از ادارات و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هایي که به نحوي از بودجه ‏عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا،‌ شهرداري‌ها و مؤسسات ‏عمومي غيردولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان‌هاي مذكور .

‏۲۸‏- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌هاي مراجع ذي‌صلاح .

‏۲۹‏- فراهم‌آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، سازمان‌هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

‏۳۰‏- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملي و استاني) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به ‏سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .

‏۳۱‏- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

‏۳۲‏- شناسایی استعدادهای منطقه و تعيين نيازمندي‌هاي شهرستان و تصميم‌گيري، هماهنگي و هدايت برنامه‌ريزي و درخواست بودجه ‏براي شهرستان با تأکيد بر اولويت‌هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست‌ها و راهبردهاي توسعه ملي .

‏۳۳‏- هدایت و هماهنگی فعالیت‌هاي بانکي و تعيين اولويت‌ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانکي در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه‌گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه‌هاي ‏محل و سوق‌دادن آن ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و عمراني‏.

‏۳۴‏- اجرای سایر وظایفي که در شهرستان از طريق مراجع ذي‌صلاح بر عهده فرماندار محول مي‌گردد مانند طرح ملي آمارگيري، ‏سرشماري و آمارگيري کارگاهي، ريشه‌کني فلج اطفال.

‏۳۵‏- انتصاب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامي، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران کل با هماهنگي ‏فرماندار صورت مي‌گيرد .

‏۳۶‏- چنانچه بین فرماندار و مدیرکل یا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص انتصاب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف ‏نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هيأتي مرکب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور، مديرکل و يا رئيس سازمان ذي‌‏ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود‎.

‏۳۷‏- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام‌هاي مجاز دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اطلاع فرماندار صورت مي‌گيرد .

‏۳۸‏- کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به ‏اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .

‏۳۹‏- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره‌ای را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند، مدير يا رئيس اداره موظف است از ‏مرخصي يا مأموريت در ان زمان صرف‌نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .

‏۴۰‏- فرماندار می‌تواند در اجرای وظایف واحدهاي اجرايي در شهرستان که به نحوي با برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي عمومي و مسائل ‏امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه از امکانات آنها با رعايت قوانين و ‏مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايد .

‏۴۱‏- کلیه واحدهای قضایي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي که به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي‌باشد، ‏هماهنگي‌هاي لازم را با فرماندار معمول دارند،‌ آئين‌نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي کشور با همكاري وزارت ‏كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

‏۴۲‏- کلیه دستگاه‌های اجرایي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که فرماندار از مأموريت‌هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل‌‏ها و ضوابط و بخش‌نامه‌هاي صادره آگاهي داشته باشد .

‏۴۳‏- کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگي انجام وظايف دستگاه‌ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشکيل مي‌‏گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .

‏۴۴‏- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌اي خويش به فرماندار مي‌باشند. فرماندار مي‌تواند در صورت لزوم ‏حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امور مربوطه را دريافت نمايد .

‏۴۵‏- به منظور فراهم‌ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعاليت‌هاي مختلف و افزايش قابليت‌ها، کارايي دستگاه‌هاي اجرايي و تحقق ‏سياست‌هاي عمومي و برنامه‌هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي‌گردد. ترکيب، وظايف، ‏اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ‏كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

‏۴۶‏- انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایي، مشايعت) از مقامات عالي‌رتبه داخلي و خارجي که رسما به شهرستان سفر مي‌نمايند به ‏عهده فرماندار مي‌باشد‎. آیین‌نامه اجرایي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير کشور و ‏وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .


 


آرشیو

<    «  خرداد 1402  »    >
شیدسچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 73
بازدید دیروز: 11
بازدید ماه:692
بازدید سال:4426
بازدید کل:1078225