فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان
صفحه نخست > اخبار فرمانداری > بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان

بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان


29 فروردین 1395. نويسنده: مینودشت
بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان

محمد رضا میرنیا بخشدار بخش کوهسارات به اتفاق مهندس رشیدیان رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت ازچند روستای بخش کوهسارات بازدید بعمل اوردند.
در این بازدید که اعضاء شورای اسلامی ودهیاران حضور داشتند از چند طرح عمرانی که در حال احداث بود مورد بررسی قرار گرفت .این پروژه ها شامل احداث پل رودخانه محله پسرکلوها وپروژه دیوار حایل رودخانه داخل روستا بود که کل مبلغ 100میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری وخودیاری اهالی هزینه گردیده.
در ادامه سپس بخشدار ورییس بنیاد مسکن در روستا های برنجون واسفرانجان حضور یافته وبا اعضاء شوراها ودهیاران روستا های فوق مشکلات آب شرب روستا، جدول کشی، راه بین مزارع را مورد برسی قرار دادند میر نیا بخشدار کوهسارات در پایان اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر موانع بر طرف و مشکلات مرتفع گردد.
بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان
بازدیدبخشدار کوهسارات ورییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مینودشت از روستاه های ده چناشک.برنجون.اسفرانجان

بازگشت