فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال دارد
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال دارد

مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال دارد


21 خرداد 1397. نويسنده: مینودشت

مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال دارد

سید رضا طباطبایی فرماندار شهرستان مینودشت در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با تاکید بر اینکه مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال دارد گفت : طلاق ، دزدی و خیلی از بزهکاریها مرتبط با مواد مخدر است وی افزود : مواد مخدر یک معضل بین المللی می باشد که متاسفانه کشور ما در کانون آن قرار دارد و باید سعی شود در زمینه پیشگیری این بلای خانمانسوز اقدامات فرهنگی و دینی صورت پذیرد و نباید به این جلسات اکتفا کرد لذا با جدیت وارد شوید و اقداماتی را که می توانید در حوزه وظایف و اختیارات خود دارید را به نحو احسن انجام دهید . ایشان گفتند : نقاط آلوده و آسیب پذیر در شهر و روستا شناسایی و در جهت محرومیت زدایی آن اقدام فرهنگی و آموزشی انجام گیرد.

مواد مخدر علاوه بر آسیب اجتماعی ، آسیب های دیگر را نیز بدنبال داردبازگشت