فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد


20 خرداد 1397. نويسنده: مینودشت

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

سید رضا طباطبایی فرماندار شهرستان مینودشت به مناسبت روز صنایع دستی از کارگاه تولید ی صنایع دستی ابریشم و موزه این شهرستان بازدید کرد و گفت : یکی از اولویت های میراث فرهنگی ایجاد تعاونی بین صاحبان کارگاه های تولیدی صنایع دستی است که می تواند این صنعت را در مسیر توسعه قرار دهد وی افزود : با توجه به حمایت از کالای ایرانی نیاز است که بازار یابی جهت فروش محصولات تولید شده از ابریشم در دستور کار نیز قرار گیرد . در ادامه فرماندار مینودشت از موزه این شهرستان بازدید کرد که بسیار مورد توجه ایشان قرار گرفت و خواست تا با برنامه ریزی از سوی میراث فرهنگی از شهرهای اطراف نیز جهت بازدید موزه حضور یابند.

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشد

ایجاد تعاونی بین کارگاه های تولیدی صنایع دستی در اولویت کار میراث فرهنگی باشدبازگشت