فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است

پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است


24 اردیبهشت 1397. نويسنده: مینودشت

پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است

حسین بای معاون فرماندار مینودشت در دومین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر گفت : پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است وی با اشاره به اینکه برگزاری کارهای فرهنگی ، مذهبی ، هنری ، و ورزشی یکی از راهکارهای مبارزه و پیشگیری از اعتیاد است تاکید کرد اجرای کارگاههای آموزشی نیز می تواند به آگاه سازی خانواده ها در امر پیشگیری کمک نماید . معاون فرماندار در پایان ازادارات عضو طرح شوشتری خواست تا در اجرای وظایف خود بخصوص پیشگیری، درمان و مقابله عمل نمایند.

پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی استبازگشت