فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی است
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی است

مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی است


10 اردیبهشت 1397. نويسنده: مینودشت

مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی است

اسرافیل وزیری در جلسه ستاد مدیریت مصرف برق که با حضور موسوی معاون امور مشترکین توزیع برق استان در محل فرمانداری برگزارشد گفت : مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی است و این صرفه جویی بایددر ادارات و محل زندگی نهادینه شود و به عنوان یک فرهنگ به آن نگاه شود . وی افزود مدیران نمی گویند که برق مصرف نشود ، بلکه هدف آنان صرفه جویی در مصرف و مواجه نشدن با قطعی برق است . در ادامه موسوی نیز شهرستان مینودشت را یکی از بهترین شهرستانها در مصرف کم برق در استان نام برد .

مدیریت در مصرف برق بهترین راه صرفه جویی استبازگشت