فرمانداری مینودشت
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد
صفحه نخست > اخبار فرمانداری / اخبار ویژه > فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد

فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد


5 اسفند 1396. نويسنده: مینودشت

 

فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب  پذیر مورد توجه قرار گیرد

فرماندار مینودشت در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان مینودشت گفت : فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب  پذیر مورد توجه قرار گیرد  . اسرافیل وزیری در این جلسه تاکید کرد دشمن برای آسیب زدن به قشر های مختلف جامعه برنامه ریزی و فعالیت می کند و ما باید در پیشگیری ، آموزش  ، درمان و مقابل ی با این بلای خانمانسوز طرح ها و اقدامات عملی بیشتری داشته باشیم  .

فرهنگ سازی در راستای پیشگیری و اجرای خدمات در نقاط آسیب  پذیر مورد توجه قرار گیرد


بازگشت